The Delivery
Размер схемы: 307x110 
Количество цветов: 36
Формат: PM
Шила на  Lugana №25 (Zweigart) петит в 2-е нити
http://f23.ifotki.info/org/593d28a2d95032b0d5b394e7f92adf50052ca9293825163.jpg